GIRO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
Žilinská Lehota 24
P.O. BOX C-38
010 01 Žilina
Prevádzka:
Dolné Rudiny 1
P.O. BOX C-38
010 01 Žilina
Tel: 041/700 13 13, 041/290 13 13
Fax: 041/700 13 14
E-mail: giro(@)giro.sk
Bankové spojenie:číslo účtu
ČSOB, a.s.SK47 7500 0000 0040 0315 3019
Tatra banka, a.s.SK53 1100 0000 0026 2881 6047

IČO: 36403369
DIČ: 2020106891
IČ DPH: SK2020106891
Obchodný register: Okresný súd Žilina, Spis. zn.: Sro 13365/L
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9491&SID=5&P=0
Zmluvné podmienky platné od 25.3.2009